Rano uvođenje ovaca u priplod krije velike finansijske rezerve

- iskustvo iz Makedonije -
Prof.dr Nikola Kozarovski, Marijan Gievski

 

Starost ovaca kao kriterijum za prvi pripust/oplodnju/ ovaca traži ozbiljnu naučnu reviziju.

U našim  uslovima u većini slučajeva prvi pripust počinje sa navršenih 18 meseci starosti. Takva praksa nema naučno opravdanje i ona je rezultat negativne odgajivačke tradicije i ekstenzivnog načina odgajivanja ovaca u njegovom punom značenju. Teško se može govoriti o rentabilnoj proizvodnji sa prvim pripustom od 18 meseci /prvo jagnjenje sa 23 meseca/ a isključenje iz proizvodnje posle navršenih 6 godina posle kojih mlečnost naglo pada, obično i zubi stradaju tako da se ovca isključuje iz proizvodnje. Sa takvom praksom se po ovci tokom njenog života  dobija 3-4 jagnjeta i isto toliko laktacija /čitaj kanti sira/. Nažalost to je naša stvarnost, sa retkim izuzecima razume se.

 

U zemljama sa razvijenim ovčarstvom i kulturnim rasama do nedavno je prvi pripust počinjao sa navršenih 12 meseci života sve dok nisu počele primene kriterijuma težine ili kombinovani kriterijumi: težina + uzrast.

Početak puberteta i priprema organizma kod ovaca je genetski programirana predispozicija  koja je pod uticajem paragenetskih faktora /ishrana, smeštaj i td/ može biti znatno modifikovano i da se i granica od 12 meseci bitno smanji. Zapravo kao kriterijum za prvi pripust više i nije toliko navršena starost nego de facto težina grla koje prvi put ulazi u priplod. U literaturi nema neke značajne razlike prilikom određivanja minimalne težine šilježice i taj se raspon kreće od 75-90 % postignute težine od prosečne težine rase majke kojoj mlada životinja pripada.

 

U Makedoniji postoji niz značajnih naučnih empirijskih istraživanja koji se odnose na mogućnosti najranijeg uvođenja u priplod mladih životinja čiji se rezultati mogu svesti na globalne sledeće zaključke:

- šilježad se mogu uspešno, bez bilo kakvih smetnji za dalji rast, razvoj i proizvodnju uspešno pustiti u priplod/VO/ sa navršenom telesnom težinom od oko 80% od težine rase ili kad povećaju svoju težinu u odnosu na porodnu za oko 8-9 puta. Navršena starost je oko 256-283 dana /8,5-9,5 meseci/. Navedeni rezultati se odnose na domaće pramenke-sojeve i meleze F1 generacije između populacije Pramenke x Wirtemberg;

- za svaki kilogram povećanja telesne težine mladog grla koncepcija/uspeh oplodnje/ je povećan za 2,39%;

- sa kvalitetnom, kvantitetnom i izbalansiranom ishranom bogatom energijom, proteinima i vitaminima može se potpuno uspešno prevazići nesklad između funkcije jajnika  i usporavanje telesnog razvoja organizma tako da mlad organizam može biti polno spreman za normalnu oplodnju sa 8,5-9,5 meseci starosti;

- od rano uvedenih u priplod životinja se za njihov vek dobije više jagnjadi i laktacija;

- rano uvedene u priplod životinje tokom kasnijih jagnjenja pokazuju nešto veći koeficient plodnosti od životinja kasnije uvedenih u priplod.

 

Nauka je rekla svoje. U svetu se najraniji pripust  uveliko primenjuje. Jesmo li mi i naše najuže okruženje postali svet?

 

Autori:

Prof.dr Nikola Kozarovski, Fakultet za Biotehnički nauki, Bitola, Makedonija

Marijan Gievski, Awassi Mediterranean Farm, Kumanovo, Mk, amf-carlo@mt.net.mk