Naučno zasnovane količinske norme prostirki kod goveda

Mr.sci. A.A. Muzika

 

Slama u stočarstvu je neophodna ne samo u svojstvu stočne hrane već i kao „klasični” materijal za prostirku kod goveda. Ona odlično upija vlagu i čuva toplotu ispod ležećih životinja. Prema podacima naših i inostranih naučnika, broj oboljenja kod krava je mnogo manji ako se one drže nevezane, u velikim prostorijama gde je deo za ležanje opremljen mekom prostirkom, nego ako se drže vezane, na golom betonu, bez ikakvog prostirača.

 

Jedan kilogram slame je u stanju da upije 3-4 kg vlage. Sposobnost upijanja vlage od strane slame zavisi od tipa žetve i tehnologije njenog korišćenja: isitnjena slama ima sposobnost upijanja vlage 398%, presovana slama 323%, a prosto rasuta 220%. Takođe, veću sposobnost upijanja vlage ima slama dobijena od ozimih vrsta pšenice. Ona je bogata i kalijumom/K, azotom/N i fosforom/P, što povećava i kvalitet prirodnog đubriva koje se dobija mešavinom balege i slame. Sadržaj azota u takvom đubrivu iznosi 45%, fosfora 0,23%, kalijuma 0,5%, kalcijuma 0,4%, magnezijuma 0,11%. Izuzetno svojstvo slame se ogleda i u njenoj sposobnosti upijanja štetnih gasova: amonijaka/NH3 , sumpor-vodonika/H2S, itd.

 

Gubici u toploti preko poda dostižu do 440 kcal/čas na 1m2 tela životinje. Da bi se nadoknadili ti gubici, životinje moraju da troše značajne dopunske količine energije, što direktno utiče na povećanje utroška hrane po jedinici produkcije, to jest uzrokuje povećanje proizvodnih troškova.

Gubici toplote tela životinje preko poda suštinski zavise od količine i kvaliteta prostirke. Potrošnja toplotne energije za zagrevanje poda u vrednosti od 100 kcal/čas (što odgovara količini utrošene energije na 1m2 betonskog ili drvenog poda), u periodu od 12 časova jednaka je kalorijskoj vrednosti skoro 2 litra mleka. Prema tome, umesto da krave pretvaraju energiju hrane u gotovu produkciju, one su prinuđene da tu istu energiju troše na zagrevanje poda.

Krava koja leži na golom betonu gubi oko 570 kcal/čas, a krava koja leži na takvom istom podu ali sa prostirkom od slame gubi svega 120 kcal/čas. Računajući srednju produktivnost jedne muzare od 3.000 litara mleka godišnje, za stvaranje takve količine mleka neophodan je utrošak hrane u vrednosti od 6,5 miliona kcal. A gubici preko poda bez prostirke sastavljaju samo za period držanja krava u boksovima oko 2,2 miliona kcal, što je ekvivalentno količini od 1.000 litara mleka.

 

U poslednje vreme zapažena je tendencija izmene strukture zasejanih površina u korist povećanja proizvodnje žitarica, što povlači za sobom i veće rezultate žetve ne samo u zrnu, već i u slami.

 

Na farmi goveda „Rasvet” Kirovskog rejona Belorusije sprovedena su istraživanja sa ciljem opredeljenja optimalnih normi korišćenja slame kao prostirke. U proračunu za jedno grlo u zimskom i letnjem periodu korišćene su različite količine slame (8 kg, 6kg, 4 kg).

Ustanovljeno je da su različite količinske norme iskorišćene slame različito uticale na temperaturni režim mesta za ležanje. Rezultati istraživanja su predstavljeni u Tabeli 1.

 

Tabela 1.

Uticaj slame prostirke na temperaturni režim mesta za ležanje kod goveda

 

Vremenski intervali

merenja temperature

prostirke, stepeni C

 

Norme korišćenja prostirke, kg

  

2

6

8

leto

zima

leto

zima

leto

zima

Na početku, pre ležanja

18,0

5,0

18,0

 5,0

18,0

 5,0

Posle 60 minuta ležanja

35,0

21,0

35,0

20,0

35,0

20,5

Posle podizanja

krave sa poda:

 

 

 

 

 

 

Posle 5 minuta

28,0

17,0

29,0

17,5

30,0

18,0

Posle 15 minuta

27,5

12,0

28,0

15,5

29,5

16,0

Posle 20 minuta

27,5

 8,0

27,5

13,0

29,0

15,0

Posle 25 minuta

26,0

 7,0

27,0

11,5

28,0

13,5

Posle 30 minuta

25,5

 5,0

26,0

 8,5

27,0

12,5

Posle 40 minuta

24,5

 5,0

25,0

 6,5

26,0

 9,5

Posle 45 minuta

23,0

 5,0

24,0

 5,0

25,0

 8,0

Posle 50 minuta

22,5

-

23,0

 5,0

24,0

 6,0

Posle 55 minuta

22,0

-

22,0

-

22,5

 5,0

Posle 60 minuta

22,0

-

22,0

-

22,0

 5,0

 

Iz rezultata prikazanih u Tabeli 1. očigledno je da je temperatura prostirke, nezavisno od količine slame, ostajala skoro ista, zimi 20,5 °C, a leti 35 °C. U letnjem periodu, nezavisno od količine, temperatura se podizala za 17 stepeni C, a u zimskom periodu za 16 stepeni C.

Jedan od vidljivih rezultata unošenja različite količine slame se ogledao u tome što je u slučajevima deblje prostirke zapažena tendencija dužeg čuvanja toplote.

Što se produktivnosti tiče, grupa krava koja je dobijala 8 kg prostirke po grlu u zimskom periodu je pokazala mnogo veću produktivnost. Očito da je to povezano sa činjenicom da su ta grla trošila manje energije na zagrevanje ležaja, a više na produkovanje mleka.

 

Opredeljivanje komfora uslova držanja je sprovedeno uz pomoć davanja ocena za razne pokazatelje, a potom njihovo sabiranje, u skladu sa predlozima V.D.Stepuro (1983).

Ako se pogledaju zbirni rezultati ocene komfora uslova držanja, postaje očigledno da se optimalnom može smatrati norma od 8 kg slame za prostirku na 1 grlo dnevno.

 

Tabela 2.

Ocena komfora držanja muznog grla na ležištu

 

 

Faktori ocene

Količina slame

kg

4

6

8

Ponašanje životinja

0,5

1

1

Uprljanost tela životinja

0,0

0,5

1

Povrede udova i vimena

0,5

1

1

Količina namuženog mleka

0,5

1

1

Ukupni rezultat:

1,5

3,5

4,0


 

Na taj način, svrsishodno je uvećati količinu slame za prostirku do 8 kg na 1 grlo dnevno. Prosta računica pokazuje da pri takvoj količini prostirke, za period držanja životinja u boksovima, od celokupnog broja grla u zemlji se može dobiti 30-35 miliona tona visokokvalitetnih orqanskih đubriva, koja sadrže u sebi 350 hiljada tona jedinjenja azota, 80 hiljada tona fosfora, 250 hiljada tona kalijuma, 45 hiljada tona magnezijuma. Za kupovinu ovolike količine đubriva, sa takvim hemijskim sadržajem, bilo bi potrebno potrošiti 350-370 miliona dolara.

 

A.A. Muzika - magistar poljoprivrednih nauka, šef Odeljenja proizvodnje mleka i govedine, Državno preduzeće „Beloruski naučno-istraživački institut stočarstva”, Belorusija.

 

Izvor:

Euro farmer, # 9-10, Aranđelovac, 2006.

www.eurofarmer.net

Ljubaznošću:

www.cenzone-europe.com