Poljoprivredni Sajam u Sjenici

MSc Poturak Semir, koordinator projekta

 

Na inicijativu poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Sjenica došlo je do organizovanja Prvog Poljoprivrednog Sajma u Sjenici 2004 godine. U organizaciji Sajma učestvovali su opština Sjenica, UNFAO kancelarija u Sjenici,  Ministarstvo poljoprivrede  i poljoprivredni proizvođači.

Prvi Sajam je pokazao da su poljoprivredni proizvođači veoma ponosni  na ono što imaju i da vole to da pokažu.

Organizovano je takmičenje u više kategorija kod krupnih i sitnih životinja, takođe je bilo organizovano takmičenje za mlečne proizvode i u domaćoj radinosti. Po slobodnoj proceni Prvi Sajam je posetilo oko 4 000 do 5 000 posetilaca tokom dva dana.

Od tada pa do danas Sajmu se dodaju nove aktivnosti kako bi bio bogatiji i zanimljiviji za posetioce.

 

Aktivnosti na Sajmu su:

- izložba krupne i sitne stoke,

- izložba mlečnih proizvoda,

- izložba domaće radinosti,

- izložba poljoprivredne mehanizacije i opreme,

- kulturnoumetnički program (nastup tradicionalnih folklornih igara).

 

Sajam je danas tradicionalan. Svake godine opština Sjenica uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede organizuje Poljoprivredni sajam u Sjenici koji dobija na težini zato što postaje značajniji za region.

Prethodne godine je opština Sjenica uz pomoć Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela organizovala IX Poljoprivredni sajam.

 

U planu za X poljoprivredni sajam Sjenica 2013. godine, koji će se 20. i 21. juna ove godine, je proširenje programa Sajma sa nizom aktivnosti koji bi obuhvatili, pored pomenutih, i predavanja na aktuelne teme iz oblasti poljoprivrede gde će predavači biti eminentni stručnjaci iz tih oblasti. Pored ove aktivnosti proširenje programa Sajma odnosilo bi se i na takmičenje u vožnji traktora, kao i niz drugih aktivnosti koji bi doprineli što bogatijem i sadržajnijem programu.

 

Pozivamo zainteresovane firme, kompanije, udruženja, odgajivače stoke i ostale poljoprivrednike i institucije,

da se prijave za BESPLATNO izlaganje na sajmu putem e-maila

centarzarazvoj@sjenica.rs

 

 

Mapa izložbenog prostora na Gradskom stadionu u Sjenici

 

S poštovanjem,

Regionalni centar za razvoj Poljoprivrede i sela DOO Sjenica

 

Kontakt:

MSc Poturak Semir, koordinator projekta

SEDA - Regionalna Agencija za Razvoj Sandžaka

+381(0)64/8114032

+381(0)20/317551

 

Lokalna samouprava Sjenica:

Dipl. ing. poljoprivrede, Esad Hodžić

Direktor Regionalnog Centra za Razvoj Poljoprivrede i Sela

+381(0)20/740024

+381(0)64/8096758

centarzapoljoprivredu@sjenica.rs

 

Dipl. ing. poljoprivrede, Faik Kurtović

Referent za Poljoprivredu Opštine Sjenica

+381(0)63/474342