Žir kao dopunsko hranivo za životinje
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Poznato je da je u doba vladavine Kneza Miloša Obrenovića tzv. „žirenje svinja” bio jedan od najčešćih načina ekstenzivnog tova svinja u Srbiji, u hrastovim i bukovim šumama.

Stručnjaci evropske unije (EU), na Fakultetu nauka o proizvodnji životinja u Udinama, Italija, 1999. godine su postavili pitanje upotrebe žira u ishrani životinja sa današnjeg aspekta. Izvršena su detaljna ispitivanja svih raspoloživih vrsta žira, a rezultate dajemo u navedenim tabelama.

 

 

Tabela 1. Sastav žira roda Quercus (u % suve materije)

 

 

Rod Quercus

 

VIRGINIA

ROBUR

MINOR

ILEX

SUBER

LJUSKE

Organske materije

97,8

97,1

± 0,7

97,8

98,4

97,5

± 0,5

97,3

Sirovi proteini

6,6

7,1

± 1,9

5,1

3,6

6,5

± 1,8

3,8

Sirove masti

8,7

7,5

± 1,8

6,2

10,6

5,2

± 0,8

2,0

Sirova celuloza

2,6

10,8

± 5,3

3,1

2,3

4,8

± 1,4

43,8

BEM

 

79,9

71,7

± 7,5

83,4

81,9

81,0

± 2,4

47,7

Pepeo

 

2,2

2,9

± 0,7

2,2

1,6

2,5

± 0,5

2,7

Ukupno suve materije  ∑

 

96,0

 

91,0

 

92,0

 

91,0

 

87,0

 

92,0

 

 

Tabela 2. Aminokiselinski sastav proteina žira (prosek svih vrsta, u % suve materije)

 

Aminokiselina

Aminokiselina

alanin

5,2

lizin

4,8

aspartična kiselina

15,4

metionin

2,1

arginin

6,8

fenilalanin

4,8

cistin

2,0

treonin

4,5

glutaminska kiselina

14,3

serin

4,4

glicin

4,8

triptofan

1,5

histidin

2,0

tirozin

3,2

izoleucin

4,2

prolin

3,2

leucin

7,3

valin

6,3

 

 

Tabela 3. Sastav suve materije u % i svarljivost kod ovaca celog i oljuštenog žira roda Quercus

 

 

Žir

 

Osušen

Ceo

Osušen

Oljušten

 

 

Sirove materije

 

Svarljivost (ovce)

 

Sirove materije

 

Svarljivost (ovce)

Organske materije

 

97,2

 

67

 

96,9

 

82

Sirovi proteini

6,3

0,1

7,1

1,0

Sirove masti

4,1

65

4,7

52

Sirova celuloza

13,4

27

4,1

66

B E M

73,4

84

81,0

92

Pepeo

2,8

-

3,1

-

Ukupno suve materije  ∑

 

87,0

 

-

 

88,0

 

-

 

 

Tabela 4. Sastav osnovnih minerala u suvoj materiji hrastovog žira (Quercus robur)

 

Makroelementi

g / kg

kalcijum

0,8 - 1,1

fosfor

1,4

magnezijum

0,7

bakar

1,8 - 9,0

natrijum

0,1 - 0,2

hlor

0,4

silicijum

0,1

Gvožđe u tragovima

mg / kg

gvožđe

154

 

Ustanovljeno je da neoljušteni žir sadrži oko 7 % tanina.

Čuvanje žira za ishranu treba vršiti u suvim prostorijama i treba često prevrtati masu. Bolje je ako se žir prethodno osuši u sušarama na 5 % vlage. Žir sadrži znatne količine ugljenih hidrata ali sa takođe visokim sadržajem sirove celuloze, koja je lakše svarljiva kada je žir svež. Žir je siromašan u sadržaju proteina i karotina.

Zbog svog sadržaja i svarljivosti, zaključak je da se žir može koristiti u ishrani svih vrsta i starijih kategorija životinja i to u količinama ne većim od 10 % od obroka. Žir treba koristiti u ishrani domaćih i divljih životinja ukoliko se veće količine lako nalaze blizu farme, jer se time pojeftinjuje proizvodnja. Svarljivost žira je dobra kod preživara, a lošija kod nepreživara, posebno kada posmatramo proteine. Pored svega, žir predstavlja veoma ukusno hranivo za svinje koje ga rado jedu u svežem stanju.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta