Kontrolisano ekstenzivno gajenje svinja
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

U svetu je sve veća tendencija kontrolisanog - ekstenzivnog načina gajenja životinja. Sve su jača i uticajnija delovanja ekoloških pokreta, pokreta za zaštitu prava životinja, antistres gajenje i „zeleno” gajenje životinja. Ovim pravcem razmišljanja  želi da se ukaže na to da samo srećna i prirodno gajena životinja može dati kvalitetne i zdrave proizvode za ljudsku ishranu.

Kontrolisano ekstenzivno gajenje svinja se vrši prvenstveno u zemljama sa velikim prostranstvima. Leglo prasadi izlazi iz kućice sa krmačom u ograđeni prostor i uživa u slobodi kretanja, proizvodeći mnogo više.

Dovoljno je posedovati površinu od 600 m2 po krmači, sa 20 % hladovine ispod drveća ili drugih zaklona od sunčeve svetlosti. Površinu treba podeliti u pregone, odvojene delove za: pripust, suprasne krmače,  krmaču sa mladima, deo za odbijenu prasad, deo za porast ili tov. Potrebno je takođe izgraditi jednostavne i pokretne izolovane svinjce, od drveta ili pocinkovanog lima, tipa „iglo” i ograđene nastrešnice za prasad, za zaštitu ponuđene hrane i za lakšu manipulaciju prasadima. Dodaju se hranilice i pojilice, a sve se po potrebi ogradi električnim pastirem, ogradom. Svinje se na jednoj površini drže dve godine, a zatim je potreban „odmor” terena u trajanju od takođe dve godine. Na ovaj način se sprečava degradacija zemljišta, a klimatske pojave prirodnim putem (poput sunca, kiše, mraza), uništavaju bakterije i parazite, eventualne izazivače bolesti.

 

Zdravlje na vazduhu i slobodi

 

Sanitarna prevencija prilikom ovakvog uzgoja je jednostavna:

1. Klasična vakcinacija protiv svinjske kuge sprovodi se za prasad stara 70 dana, suprasne svinje 90 dana, a neraste jednom godišnje.

2. Dehelmintacija: uklanjanje crevnih parazita se vrši lekovima i antihelminticima u hrani, svakog drugog meseca. Tretiraju se sve svinje u uzgoju.

3. Kontrola ektoparazita: kupanje svinja u vodi sa preparatima kada se paraziti primete, posipanje unutrašnjosti svinjaca.

4. Preventivna serološka ispitivanja: na leptospirozu, brucelozu, aujeckijevu bolest, svinjsku kugu.

5. Ispitivanje fecesa, izmeta: vrši se na svaka tri meseca.

6. Tuberkulinizacija se vrši svakog meseca.

7. Dislokacija svinjaca: posle svakog prašenja.

8. Dislokacija uzgoja: svake dve godine.

9. Dezinfekcija svinjaca i opreme pre i posle svakog prašenja. Dezinfekcija se vrši delimično i prirodnim putem, izlaganjem svinjaca i opreme sunčevoj svetlosti.

 

Problemi koji se češće javljaju prilikom ovakvog uzgoja su: pojava ekto i endo parazita, opekotine od sunca i eventualno napadi pčela.

Važno je izvršiti kontrolu površine na kojoj se planira držanje svinja, te ukloniti eventualno otrovne biljke ili korov. Ukloniti krtičnjake i poravnati površinu. Što je moguće bolje zaštititi svinjce od mrava, muva i ostalih molestanata.

Odabrati ocedno i uzvišeno mesto za postavljanje svinjca. Oko svinjca iskopati rov za odvod atmosferske vode.

Rezultati koji se dobijaju prilikom ovakvog sistema gajenja su prikazani u sledećoj tabeli.

 

Tabela 1. Uporedni prikaz rezultata gajenja svinja na tradicionalan način, u zatvorenim svinjcima i na kontrolisano – ekstenzivan način

 

 

Klasičan način

Ekstenzivno

 

Broj živorođenih prasadi po leglu

 

9,6

 

10,5

 

Broj zalučenih prasadi po leglu

 

8,3

 

9,1

 

Interval odbijanje - fertilni pripust (dani)

 

14,4

 

17,9

 

Broj prašenja po krmači godišnje

 

2,17

 

2,17

 

Broj odgajene zalučene prasadi po krmači godišnje

 

 

18,0

 

 

19,7

 

Starost pri zalučenju (dani)

 

39,6

 

36,1

                                                                                            Adaptirano prema: Globo Rural, 2000.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta