Norme EU za ekološko držanje svinja
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Pretvaranje konvencionalnih sistema gajenja svinja u biološko, znači za odgajivače drastičnu promenu, adaptaciju  postojećih struktura - svinjaca ili ulaganja u izgradnju novih svinjaca.

Velika tražnja bioloških proizvoda od strane potrošača i norme EU 1804/99, dovele su do prestruktuiranja proizvodnje. Biološka proizvodnja zahteva istraživanje novih modela, sistema verifikovanih kroz istraživanja i eksperimente. Iznad svega je potrebno usvojiti drugačije sisteme držanja, ishrane, prevencije i lečenja bolesti, koristeći sve više biljne proizvode (aromaterapiju, fitoterapiju).

Broj svinja koji se može držati po hektaru zemlje (koji odgovara 170 kg azota po hektaru) je normama određen i iznosi: 6,5 krmača, ili 74 praseta, ili 14 tovnih grla ili 14 svinja drugih kategorija. Može se držati manji broj, ali veći nikako.

 

Kada posmatramo površine staje, svinjca, zatvorenog prostora i površine ispusta, otvorenih prostora koje su neophodne različitim kategorijama svinja, dolazimo do sledećih minimalnih površina po grlu:

 

kategorija svinja

zatvoreni prostor (po grlu/m2)

otvoreni prostor (po grlu/m2)

suprasna krmača

2,5

1,9

nerast

6,0

8,0

krmača dojilja

7,5

2,5

prasad, 40 dana do 30 kg težine

0,6

0,4

nazimad od 31 do 50 kg

0,8

0,6

svinje od 51 do 85 kg

1,1

0,8

svinje od 86 do 110 kg

1,3

1,1

 

Zakonske norme se odnose na:

- površinu zatvorenog prostora po grlu;

- slobodu kretanja;

- broj životinja po hektaru;

- tip podova;

- zonu odmora.

 

Gustina naseljenosti ne sme preći zasićenje od 170 kg azota godišnje po hektaru poljoprivredne površine. Na pašnjacima broj svinja treba da bude toliki da se ne naruši travni pokrivač, niti da se stvara blato.

 

Biološko, ekološko gajenje svinja zahteva novi rasni sastav, nove rasne hibride. Životinje treba da budu otporne za držanje napolju, na udaru sunčevih zraka, otporne na bolesti, krmače plodne i mlečne, dobrih materinskih instinkta i dobrih prirasta i konverzije hrane.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta