Prosečna proizvodnja stajnjaka po vrstama i kategorijama domaćih životinja
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Vrsta i kategorija domaćih životinja

Prosečna težina grla

(u kg)

Prosečna proizvodnja stajnjaka po grlu

(u kg)

 

 

DNEVNO

GODIŠNJE

 

KUNIĆI

- odrasli

 

 

4

 

 

0,35

 

 

128

- tovljenici

1

0,16

58

 

KOZE

- odrasle

 

 

40

 

 

4,0

 

 

1.460

- jarad

10

0,5

180

 

OVCE

- odrasle

 

 

60

 

 

3,0

 

 

1.100

- jagnjad

15

0,7

255

 

KONJI

- odrasli

 

 

600

 

 

30

 

 

11.000

- ždrebad

150

7,5

2.700

 

GOVEDA

- krave muzare

 

 

600

 

 

50

 

 

18.000

- priplodni bikovi

800

65

24.000

- tovna junad

750

20

7.300

- telad

100

8,5

3.100

 

SVINJE

- krmače

 

 

200

 

 

14

 

 

5.100

- nazimad

100

7

2.555

- nerasti

200

14

5.100

- tovljenici

50

3,5

1.300

- prasad

10

0,7

255

 

KOKE NOSILjE

 

2

 

0,18

 

66

BROJLERI

- podno držanje

 

1

 

0,08

 

30

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta