Problemi sena i njihova dijagnoza
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Problemi prilikom pripremanja i čuvanja sena su prilično česti. U nastavku taksativno navodimo najčešće probleme koje srećemo kod sena.

 

1. Ubuđalo seno

Buđ raste u prisustvu kiseonika i određene vlažnosti. Ovaj problem nastaje baliranjem i slaganjem sena sa više od 20 % vlage, koje prethodno nije adekvatno tretirano, ili nepravilnim baliranjem, nedovoljnim sabijanjem uz prisustvo i dejstvo kiseonika.

 

2. Samozagrevanje i mrka boja sena

Podizanje temperature u senu je najčešće rezultat fenomena ćelijskog disanja same biljke u sadejstvu sa plesnima i gljivama. Baliranje sena sa većim sadržajima vlage i čuvanje sena u nedovoljno provetrenim prostorijama favorizuje samozagrevanje, pojavu mrke boje sena, razvoj plesni i gljiva.

 

3. Seno bez lišća

Lišće čini oko 50 % biljke lucerke i sadrži više od 70 % proteina biljke. Seno sa puno stabljika, a malo lišća je rezultat: nepoželjnih atmosferskih dejstava, košenja prezrelih biljaka, manipulacije i baliranja suviše suvog sena. Voda iz lišća ispari pre vode iz stabljika, te se često koriste dodaci na kosačicama koje prilikom košenja gnječe ili cepaju stabljiku biljke da bi se na taj način biljka ravnomernije sušila.

 

4. Seno koje životinje odbijaju da jedu

Nekvalitetno i suviše staro seno, seno sa puno prašine, zagađeno seno, seno bez lišća, mrko i buđavo seno, životinje slabije konzumiraju ili odbijaju da jedu.

 

Zbog toga je neophodno dobro poznavanje tehnologije spravljanja sena. Potrebno je poznavati karaktristike svake biljne vrste koja se koristi za proizvodnju sena, tačnog momenta i načina košenja, eventualnog tretiranja, sušenja, pakovanja, baliranja i manipulisanja i čuvanja sena do upotrebe.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta