„Saši”/”Sashi” meso za japansko tržište
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Japan, 377.766 km2, zemlja sa 120.500.000 stanovnika, sa samo 4 miliona goveda i sa godišnjom potrošnjom od svega 6 kg goveđeg mesa po stanovniku.

Neko bi pomislio da je to marginalna potrošnja i zanemarljivo tržište ali podaci govore suprotno.

Japanski sistem gajenja goveda, rasni sastav i ukusi potrošača se u mnogome razlikuju od ostalog dela sveta, posebno Evrope. Dok se u Evropi traži i ceni posno i bledo teleće i juneće meso, u Japanu se traži meso crvene boje, masno, sa minimalnom količinom intramuskularne masnoće od 25 %. Bolje je ako masnoća u junećoj šnicli dostiže preko 50 %. Karakteristika ovakvog „saši” mesa (sashi meat) je da postiže visoke cene na tržištu.

Prestižni Univerziteti u Japanu, posebno eksperimentalne stanice, predvođene profesorom Zembajaši Meiji već decenijama istražuju ukrštanja rasa goveda, tovne karakteristike, sisteme držanja, ishrane i nege, menadžment, kvalitet mesa, radi poboljšanja i usavršavanja proizvodnje „saši” mesa. Ogromna novčana sredstva se ulažu u ova ispitivanja, u školovanje i usavršavanje kadrova. Nauka je u Japanu na vrhunskom nivou.

 

Rasna zastupljenost goveda za tov u Japanu je sledeća: crna japanska, frizijska, montafonska japanska, japanski šorthorn (koji se apsolutno razlikuje od evropskog), aberdin angus i melezi različitih ukrštanja ovih rasa. Istraživanja (Zembajaši, M., 1999.) su dovela do zaključka da je najbolja rasa za proizvodnju „saši” mesa, crna japanska (Black Japan) rasa.

Crna japanska rasa je karakteristične crno-braon boje i najviše podseća na neke sojeve montafonskog govečeta.  Kod ove rase su uspeli da invertuju redosled deponovanja masnoće u telu goveda. Kod ostalih rasa se prvo deponuje visceralna/utrobna masnoća, zatim potkožna, pa ona koja oblaže mišiće, a na kraju dolazi do deponovanja intramuskularne masnoće. Kod ove rase deponovanje masnoće ide obrnutim redom.

Tele rase crna japanska staro 7-8 meseci, sa živom težinom od 250 kg dostiže tržišnu cenu od  2.582,28 €. Dvogodišnje june ove rase, težine 600-700 kg dostiže tržišnu cenu od  5.164,57 €.

Od ukrštenih rasa goveda, najbolje rezultate je dala kombinacija crne japanske rase i montafonske japanske rase. Nedavna eksperimentalna ukrštanja sa šarole rasom, nisu dala poželjne rezultate. Evropske rase goveda nisu podesne za proizvodnju „saši” mesa.

 

Kvalitet junećeg i goveđeg mesa se u Japanu klasifikuje brojevima od 1 do 12. Brojem 1 se obeležava posno meso, meso bez marmoriranosti, bez intramuskularne masnoće. Brojem 12 se obeležava meso koje sadrži preko 50 % tražene intramuskularne masnoće. Japan posebno stimuliše premijama meso klasifikovano brojevima od 7 do 12 (od 25 % do preko 50 % intramuskularne masnoće). Meso proizvedeno u oblasti Kobe, poznato kao kobe bif/Kobe beef dostiže tržišnu cenu od fantastičnih 123,95 € po kilogramu (na slici, u prvom planu: Kobe beef najboljeg kvaliteta po japanskom standardu). Uvozno meso (uglavnom iz SAD) i meso proizvedeno u Japanu, ocenjeno ispod broja 6, se prodaje po ceni od 23,24-33,57 € po kilogramu.

Klanična težina je 500 do 700 kg, koju rasa crna japanska dostiže sa 20-24 meseca starosti. Randman je 63 %.

 

Standardizovani su načini držanja i ishrane. Način držanja je intenzivan, slobodan, sa malim ispustima - dvorištima. Ishrana se bazira na kompletnoj peletiranoj koncentrovanoj hrani, koja se daje u količini od 2 % od telesne težine, do starosti od godinu dana, odnosno 1,7-1,8 %  od telesne težine, za starija grla. Koncentrat obavezno sadrži kukuruzno brašno, pšenične mekinje, sojino brašno i vitaminsko-mineralne smeše. Za stimulaciju preživanja se daje dugačka pirinčana slama u količini od 1-2 kg na dan po grlu, ili racionalno, peletirano lucerkino seno (iz uvoza). Često se daje i melasa i ostali proizvodi šećerne trske. Ređe se daje kukuruzna silaža, a urea se isključuje u ovoj proizvodnji.

 

Bez obzira što rase goveda iz Evrope nisu podesne za proizvodnju „saši” mesa, naša inicijativa bi mogla ići u pravcu uvoza goveda crne japanske rase, sklapanju ugovora sa japanskim firmama, farmama, klanicama, otkupnim centrima. Naše farme bi mogle da dobiju ugovorno goveda ove rase, a da robno vrate „saši” meso u Japan. Jedan od interesantnih načina razmišljanja bi mogao biti izvoz peleta lucerkinog sena za Japan, ili robna razmena - pelete za priplodna grla crne japanske rase.

Samo specijalizovana proizvodnja, tržišno isplativih i vrednih proizvoda, ima smisla. Smatramo da su naše šanse velike - samo ih treba znalački iskoristiti.

 

Autor teksta:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta

 

Slika, ljubaznošću autora:

Orlando G. Calvo

- Kobe beef in Kobe (Japan).