Prikupljanje i prodaja puževa
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Kao i kod svih ostalih proizvoda, prodaja predstavlja najznačajniji deo same proizvodnje i realizacije.

Što se tiče živih puževa i proizvoda od mesa puževa, konstatujemo da se u svetu povećava tražnja, što je veoma povoljno, a porast tražnje u pojedinim zemljama EU iznosi oko 10% godišnje. Za sada ne postoje problemi tržišta, koje je još uvek „gladno” mesa puževa.

 

Prikupljanje - „berba” i pročišćavanje pre prodaje

Kada većina puževa na vašoj farmi dostigne minimalnu komercijalnu težinu, a u zavisnosti od same vrste puževa, potrebno je ozbiljno razmišljati o prikupljanju i njihovoj prodaji. Ukoliko su leje, odnosno teren, prekriveni dovoljnom i povoljnom biljnom vegetacijom, dobro je držati puževe još neko vreme na paši, da bi postigli veću komercijalnu težinu ili povoljnije cene. Obavezno pratiti kretanja na tržištima, načine prodaje, vrste koje se traže, kakva ishrana puževa se traži, kakva ambalaža se traži itd.

Prikupljanje puževa, „berbu” je najbolje obaviti ručno, mada postoje mašine i za automatsku berbu puževa, koje se retko koriste (lošije prikupljanje nego ručno, uz veći stepen uginuća prikupljenih puževa i veće varijabilnosti, nejednakosti u veličini - težini). Za skupljanje puževa koristiti obučenu radnu snagu. Sam posao ručnog skupljanja puževa nije fizički težak, ali je kako bismo rekli „pipav”, dugotrajan.

Ukoliko se započne sa gajenjem puževa u maju mesecu, recimo 2008. godine, tada prvu „berbu” imamo tek u septembru 2009. godine. Potom berbu ostvarujemo svake godine.

Najčešće želimo da izvršimo prikupljanje samo tržišno isplativih puževa konzumne veličine, takozvano nepotpuno ručno prikupljanje sa terena, boraveći spolja, izvan samih leja. Tada se u večernjim satima, do same ograde leje postave hranilice sa koncentrovanom hranom za puževe, svežom zelenom hranom ili biološki, ekološki proizvedenom šargarepom. Na ovaj način će svi puževi, čak oni sa centra leje, biti privučeni do ograde leje, gde će stručno obučena lica sa dobrom procenom, izvršiti ručno prikupljanje, odabir samo konzumnih jedinki.

Sa druge strane postoji kompletno prikupljanje puževa, kada se uđe u same leje, frontalno krene i prikupljaju svi puževi, redom, bez obzira na veličinu. Kasnije se vrši selekcija i odabir puževa za prodaju, tov, za priplod, reprodukciju, za obnovu novih leja itd.

U svakom slučaju, ručno skupljeni puževi se stavljaju u plastične kofe, pa u drvene gajbe - sanduke ili polietilenske džakove (kao i krompir). Moramo paziti da se omogući provetravanje puževa i da se gajbe ne napune više od 2/3, odnosno da džakovi nisu veći od 5-10 kg živih puževa (što manji - to bolje).

Prikupljeni puževi u jutro ili još bolje za vreme i posle kiše, su vlažni, upravo su se nahranili i potrebno ih je držati da se očiste, iščiste, da izbace iz sebe izmet, nesvarenu hranu. Očišćeni puževi su manje vlažni i izgube nešto u težini, ali dobijaju na kvalitetu.

Najbolji sistem do sada je držanje puževa u čistim, drvenim ili plastičnim gajbama sa poklopcima. Puževi se tako drže 2 do 5 dana pre prodaje i svakoga dana se puževi preručuju u čiste gajbe, a izmetom i sluzi zagađene gajbe se dobro operu. Posle ovog perioda, ukoliko nije vršena selekcija pri prikupljanju, odaberu se konzumni puževi i pakuju u plastične kadice sa poklopcem, koje poseduju rupice za vazduh, ili u polietilenske džakove, džakčiće gde stane 1 kg, 5 kg ili 10 kg puževa. Manji puževi se vrate u leje na dotovljavanje, a odabrani za priplod, stavljaju u posebne leje za priplod ili u gajbe za prezimljavanje.

 

Čuvanje, konzervisanje proizvoda

Pročišćeni puževi, smešteni u gajbe, čuvaju se u dobro provetravanim, hladnijim i mračnim prostorijama. Ovako pakovani puževi se mogu držati i u hladnjačama na temperaturama od +5°C do +10°C. Ovakvo čuvanje, odnosno konzervisanje puževa do prodaje se vrši samo u krajnjoj nuždi, ukoliko cene nisu povoljne ili ukoliko je kupac odustao od kupovine iz ko zna kojih razloga. Puževe je najbolje prodati odmah, sveže. Čuvani puževi gube na težini jer iz njih izlazi voda - vlaga.

 

Transport puževa

Prikupljeni, selekcionisani - kalibrisani, pročišćeni puževi, smešteni u gajbe, ukupne težine 8 do 10 kg, se isporučuju što pre kupcu. Transport je najbolje vršiti u hladnjačama, u roku od 24 do 48 sati. Pored kamiona-hladnjače, dobar transport predstavljaju i avio-transport i transport železnicom.

 

Prodaja puževa

Puževi se prodaju najčešće živi, ali i ubijeni i zamrznuti, samo zamrznuto meso puževa ili konzervisani puževi (tegle, konzerve) i kao gotova hrana sa puževima.

 

Tabela 1.

Najmanja konzumna veličina i težina puževa

 

Vrsta

Narodna imena puževa

Prečnik otvora/ mm

Težina/g

Helix pomatia

vinogradarski, gros blanc

28

25 - 30

Helix aspersa

mali šareni puž, petit-gris

22

18 - 20

Helix lucorum

turski ili šumski puž

24

22 - 25

Helix vermiculata

rigatella, eobania

8 - 10

8 - 10

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta