Prirodne arome u ishrani životinja
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Od pre tri godine u zemljama EU, počela su detaljnija istraživanja o upotrebi prirodnih aroma u ishrani životinja, a u cilju pronalaženja supstanci koje su u stanju da zamene sada zabranjene proizvode kao što su kolistin i karbadoks.

Posle izvršenih naučnih ispitivanja i testova u laboratorijama (Laboratorija Fakulteta nauka o proizvodnji životinja, 2000., Udine i Laboratorija Poljoprivrednog Fakulteta u Bolonji, 2000., Italija), direktni ogledi sa životinjama u praksi potvrđuju pozitivna dejstva upotrebe prirodnih aroma kao aditiva u ishrani životinja, utičući na očuvanje zdravlja životinja te na poboljšanje proizvodnih performansi.

Najveći evropski proizvođači stočne hrane već redovno koriste prirodne arome kao aditive u stočnoj hrani od pre par meseci, ali su ovi aditivi pobudili takođe veliko interesovanje širom sveta.

 

Prirodne arome se proizvode od najraznovrsnijih biljaka (beli luk, timijan/majčina dušica, žalfija, muskatni orah, anis, paprika, kokos, kakao, vanila, jabuka, citrusi, razne vrste livadskih trava itd.) destilacijom, ekstrakcijom, koncentracijom i sušenjem, u praškastom su obliku, odlično se mešaju sa ostalim hranivima, uočavaju se njihova antibakterijska, antimikrobiološka i antioksidativna dejstva, a klasifikuju se kao arome - poboljšivači ukusa i mirisa hrane. Upotrebom prirodnih aroma u ishrani životinja povećava se konzumacija i konverzija hrane.

 

Specifična dejstva upotrebe prirodnih aroma u ishrani uočavaju se kod pojedinih vrsta i kategorija životinja:

- Kod prasadi

Dodavanjem prirodnih aroma u hrani prasadima teškim 7-8 kg, redukuju se uginuća, smanjuje se agresivnost, postižu se bolje proizvodne performanse u periodu uzgoja.

- Kod krmača

Dodavanjem prirodnih aroma u hrani dojnim krmačama povećava se mlečnost i poboljšava kvalitet izlučenog mleka.

- Kod brojlera

Upotrebom prirodnih aroma u ishrani brojlera tokom prvih dvadeset dana života uočava se: smanjenje uginuća, kokcidiostatičko delovanje, sprečavanje pojave proliva, podiže se rezistentnost na klostridije.

- Kod krava muzara

Upotrebom prirodnih aroma u ishrani krava muzara se već posle kratkog vremena uočava smanjenje broja somatskih ćelija u mleku, istovremeno se povećavaju količina i kvalitet proizvedenog, izlučenog mleka. Utiču povoljno na opšte zdravstveno stanje i sprečavaju mastitise krava.

- Kod teladi

Dodavanjem prirodnih aroma u majčino mleko za ishranu - napajanje teladi, od prvog dana života teladi, sprečava se pojava proliva, a uočava se i potvrđuje bolji prirast teladi.

 

Ogledi potvrđuju efikasnost bakteriostatičkog i baktericidnog dejstva prirodnih aroma u hrani za životinje na: E. Coli, Salmonella enteriditis, Salmonella typhimurium, Bacillus subtilis.

 

U bliskoj budućnosti prirodne arome će činiti obavezan sastavni deo svakog obroka, svih vrsta i kategorija životinja.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta