Muža ovaca i koza
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Muža malih preživara, ovaca i koza, od velikog je ekonomskog značaja u mnogim krajevima sveta.

Ovce i koze se često drže kao životinje kombinovanih proizvodnih sposobnosti, za proizvodnju mesa i mleka, mesa, vune i mleka na marginalnim površinama. Muža se najčešće obavlja ručno, najčešće je u pitanju preostalo mleko posle sisanja mladunaca, ili u završnoj fazi laktacije i obično su tu prinosi veoma mali.

Poslednjih godina u svetu je tendencija ozbiljnije, krupne, komercijalne proizvodnje ovčijeg i kozjeg mleka i mlečnih proizvoda, posebno sireva koji su specijalno traženi na tržištima razvijenih zemalja. U Evropi se posebno ističu mediteranske zemlje, pre svega Francuska, Italija, Španija, Grčka, ali se puno pažnje pridaje i u Švajcarskoj, Nemačkoj, Holandiji. U svetu su Novi Zeland, Australija, SAD, Južna Afrika, Mongolija vodeće zemlje u ovoj proizvodnji.

 

Industrijalizovana, komercijalna, intenzivna proizvodnja ovčijeg i kozjeg mleka i mlečnih proizvoda zahteva organizovanu mašinsku mužu ovaca i koza.

Farmeri - stočari se suočavaju sa dilemama oko načina i procedure muže, da li i kako primeniti ručnu ili mašinsku mužu, kako pravilno odabrati mašinu za mužu, koje sisteme odabrati - stacionarne ili pokretne, na koji način pravilno odrediti broj muznih jedinica, da li i kako pripremiti vime pre muže, da li hraniti životinje koncentrovanom hranom za vreme muže, da li izostaviti jednu mužu u toku nedelje, da li musti samo jednom dnevno da bi se štedelo u vremenu i radnoj snazi itd.

Zbog male količine izlučenog mleka na dan po životinji (ovca oko 2 litra, a koza 6 litara mleka na dan), proizvodnju mleka ovih životinja je jednostavnije istraživati nego kod krava.

- Istraživanja kod ovaca (Le Du, J. 1994.) dovela su do saznanja da postoje ovce sa jednim i ovce sa dva pika (vrha) tokom lučenja mleka prilikom muže. Kod ovaca sa jednim pikom dolazi do istovremene ejekcije alveolarnog mleka (alveole - grozdaste šupljine obložene ćelijama koje luče mleko) i mleka u cisterni (rezervoaru) vimena. Kod ovaca sa dva pika dolazi prvo do otpuštanja cisternalnog mleka, a zatim posle 30-40 sekundi od postavljanja sisne garniture do otpuštanja alveolarnog mleka. Ustanovljeno je da životinje sa dva pika daju više mleka, muža ovih životinja je kompletnija, a količina rezidualnog mleka je manja.  Kod životinja sa jednim pikom je potrebna ručna stimulacija (masaža prilikom muže), daju manje mleka, a količina zaostalog mleka je veća, muža je lošija.

- Kod koza je ustanovljeno (Reveau,A. i sar., 2001.) da ima manje problema prilikom muže u odnosu na ovce i krave. Veća količina ukupnog mleka se nalazi u cisterni vimena i sisa, koje je u proporciji veće kod koza nego kod krava. Simultano se, istovremeno, izlučuje alveolarno i cisternalno mleko prilikom postavljanja sisne garniture.  Kod koza nije dokazano značajno povećanje proizvodnje mleka ukoliko se vrši pranje vimena i masaža pre muže. Pranje vimena i sisa se u praksi vrši uglavnom samo ako su prljavi, ali za preporuku je obavezno vršenje redovnog pranja vimena i sisa pre muže (smanjuje se broj mikroorganizama u mleku). Postavljanje sisne garniture na sise je dovoljan stimulus za lučenje i otpuštanje mleka, tj. odvijanje normalne muže.

 

Efikasnost mašine za mužu je značajna prilikom dobijanja određene količine kvalitetnog mleka. Mnogi misle da su aparati za mužu ovaca i koza umanjeni aparati za mužu krava, ali to svakako nije slučaj. Da bismo dobili povoljnu ejekciju (lučenje) mleka kod koza i ovaca potreban je veći broj pulsacija aparata za mužu nego kod krava. Kod koza to je od 45 do 90 pulsacija u minutu, odnosno najčešće više od 70 pulsacija u minutu. Kod ovaca pozitivni efekti se postižu kada je broj pulsacija od 60 do 180 u minutu, najčešće više od 120 pulsacija u minutu. Treba naglasiti da preterani broj pulsacija može dovesti do upale sisa i vimena (mastitis). Odnos pulsacije treba da je 50 do 70 % kod koza i 50 % kod ovaca. Nivo vakuuma treba da je niži nego pri muži krava i treba da iznosi 36 do 44 kPa. Ponekad se koriste aparati sa dvostrukim vakuumom, kada je vakuum pulsacije veći nego vakuum u celoj liniji, što nema nikakvog značajnijeg pozitivnog dejstva na količinu dobijenog mleka i brzinu muže. Naprotiv, ustanovljeno je da ovakav sistem pogoduje razvoju upala sisa i vimena. Kod aparata za mužu koza kolektor sisne garniture može biti iste izrade i rešenja kao i kod kolektora za mužu krava, odnosno sa introdukcijom vazduha. Kolektor omogućava bržu mužu, brže mešanje i protok mleka. Kod ovaca se prave manji kolektori bez introdukcije vazduha, a neki aparati, sisne garniture su i bez ovog dela (jer je muža kratka). Istraživanja do sada (Broqua, C., 2001.) daju prednost sistemima za mužu kod kojih je cev mlekovoda postavljena gore.

 

Internacionalni standardi (ISO 5707, 1982.) instalacija, aparata za mužu, odnose se i na rešenja za ovce i koze. Francuski standard (U-360111, 1985.) se odnosi na kvantitativne zahteve aparata za mužu koza i ovaca. Razlike se odnose na veličinu i snagu vakuum pumpe i potrebnih rezervi vakuuma.

Za određeni broj sisnih garnitura (n) preporučuje se vakuum pumpa minimalne snage (C) u litrima slobodnog vazduha normalnog atmosferskog pritiska u minutu:

 

za koze:

C=150 + 80 n  ukoliko je broj sisnih garnitura n<10

C=950 + 40 (n - 10)  ukoliko je broj sisnih garnitura n>10

za ovce:

C=250 + 60 n

 

Najpovoljniji su se pokazali paralelni sistemi za mužu, zatim tandem sistemi i rotacioni sistemi. Za ekstenzivnije, pašne uslove je odličan pokretni „češalj” sistem postavljen u kamionima.

Najpoznatiji proizvođači aparata za mužu koza i ovaca su: De Laval, Manus, Westfalia Surge, Gascoigne Melotte, Bonsaglia, SAC, Universal, Fullwood, Milkline, Tecnozoo, itd.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta