Odbijanje teladi sa 9 nedelja starosti

Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Za odgajivača stočara od velike važnosti je redovno teljenje krava, dobijanje što bolje teladi svake godine, proizvodnja što kvalitetnijih priplodnih junica za remont krava i dobijanje priplodnih bičića namenjenih testnim stanicama, a sve ovo uz najmanje moguće gubitke. Predloženi sistem držanja i hranjenja teladi, omogućava odbiće sa 9 nedelja, uz ostvarivanje najboljih rezultata.

Telad se drže pojedinačno u boksovima. Boks je podeljen na dva dela, prednji i zadnji. Prednji deo boksa je sa rešetkastim drvenim podom, gde se telad napajaju i gde im se iz hranilica nudi najbolja koncentrovana hrana i iz jasala nudi najbolje seno da uzimaju po volji (lucerka, detelina, polifitno seno - od mešavine trava sa pašnjaka i livada). Kod zadnjeg dela boksa pod je pun, od dasaka, sa slojem čiste i dezinfikovane slame (debljina sloja slame je 20 cm) koja služi za odmor, ležanje, spavanje teladi. Još je bolje ukoliko na deo punog drvenog  poda pre slame stavimo gumeni ležaj.

Svaki boks je numerisan vidljivim/čitljivim brojevima. Za svaki boks, svako tele, ide posebna bočica sa cuclom za hranjenje teladi. Ove bočice se takođe numerišu, odnosno ispišu se brojevi vodootpornim flomasterom, tako da boksu broj 1 odgovara bočica broj 1 itd. Ovo se obavezno radi, da svako tele uvek dobije istu - svoju bočicu. Posle svakog hranjenja bočice se dobro operu, a jednom dnevno i dezinfikuju. Bočice se pune mlekom tako što se posebnim sudom zahvati mleko i sipa u bočice, a nikako ne uranjanjem bočica u mleko.

Prostorija, staja gde se nalaze boksovi se najmanje jednom nedeljno čiste i dezinfikuju. Posle svakog turnusa, završenog odbijanja, izvaditi boks napolje, na sunčevu svetlost, detaljno ga očistiti, oprati i dezinfikovati. U staju postaviti dva ventilatora koji treba da blago pokreću vazduh u staji, pogotovo leti. U staji obavezno noću uključiti svetlo. Svaka dva do tri dana tretirati pod staje protiv muva i drugih insekata. Zidove staje obavezno dezinfikovati i okrečiti svaka 4 meseca.

Telad hraniti svaki dan u isto vreme.

Boksovi se u staji postavljaju obično do zida, sa leve i desne, duže strane staje. Ponekad, kada moramo tretirati pojedinu telad, najbolje ih je izdvojiti u posebne prostorije, a ukoliko nismo u mogućnosti, tada ih prebacimo sve na istu stranu staje, zajedno sa njihovim boksovima i po mogućstvu malo odvojimo od ostalih, zdravih. Prilikom napajanja i hranjenja teladi prvo hranimo zdrave, a zatim telad koju tretiramo.

Predviđena preporučena dnevna količina kolostruma, a zatim mleka, se podeli na obroke, pa se teladima daje u tri, dva puta ili jednom dnevno, najbolje u jednakim vremenskim intervalima, uvek u isto vreme. Na navedeni način se dobijaju jaka i dobro uhranjena telad, izdržljiva, koja rano počinju da koriste koncentrovanu i kabastu hranu. Na ovaj način se dobije više mleka po kravi namenjenog konzumu ili proizvodnji specijaliteta od mleka, a sam posao odgajivanja teladi je olakšan. Telad napreduju ravnomernije i pod stalnom su kontrolom konzumirane količine mleka, koncentrata i kabaste hrane.

 

Sistem napajanja i ishrane teladi u sistemu odbijanja sa 9 nedelja starosti

 

Period odgajivanja

Starost

(nedelje)

Kolostrum

(l /dan)

Mleko

(l/dan)

Koncentrat

(kg/dan)

Seno

(kg/dan)

 

Faza kolostruma

 

1.

 

10% od težine

(3 puta dnevno)

 

 

-

 

 

-

 

-

 

Faza mleka

 

2.

 

 

-

 

10% od težine

(2 x dan)

 

-

 

-

 

 

3.

 

 

-

 

10% od težine

(2 x dnevno)

 

 

-

 

Po volji

 

Faza odbijanja

 

4.

 

 

-

 

6

(2 x dnevno)

 

0,3

 

Po volji

 

 

5.

 

 

-

 

5

(2 x dnevno)

 

0,6

 

Po volji

 

 

6.

 

 

-

 

4

(2 x dnevno)

 

1,0

 

Po volji

 

 

7.

 

 

-

 

3

(2 x dnevno)

 

1,5

 

Po volji

 

 

8.

 

 

-

 

2

(1 x dnevno)

 

2,0

 

Po volji

 

 

9.

 

 

-

 

1

(1 x dnevno)

 

2,5

 

Po volji

 

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta