Ujednačavanje legala - broja mladih po ženki u porodičnom gajenju kunića
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Porodično gajenje kunića predstavlja najbrojniji sistem gajenja kunića. Za razliku od velikih farmi, na malim porodičnim farmama retko se primenjuju pojedine mere, kao što su: ujednačavanje legala, veštačko osemenjavanje, ishrana isključivo gotovom peletiranom hranom, prihvat jednodnevnog legla itd.

Jedna od najčešćih mera koje koriste velike farme je ujednačavanje legala, odnosno izjednačavanje broja mladih kunića u leglu. Na taj način svaka ženka odgaja isti broj mladih, kako bi se mladi bolje i ravnomernije razvijali do prodaje ili do korišćenja za reprodukciju  na samoj farmi.

Primera radi, ukoliko jedna ženka okoti 10 mladih, a druga svega 6, tada se 2 kunića od prve ženke prebace drugoj i tada obe odgajaju po 8 mladih. Prebacivanje mladih se vrši tako što odgajivač pokupi višak mladih od jedne ženke, istrlja ruke slamom ili senom, mlade smesti u drugo gnezdo i pokrije očupanim krznom maćehe, kako bi što pre pokupili miris novog legla. Drugo gnezdo u koje se prebacuju mladi mora biti zatvoreno do sledećeg dojenja. Prebacivanje se vrši posle dojenja, a pošto ženka doji jednom dnevno, biće dovoljno vremena da mladi kunići poprime miris „nove majke”.

 

Osnovno pitanje glasi da li je ovaj metod neophodan i kod porodičnog gajenja kunića ili legla treba ostaviti netaknuta, pa makar i ženke odgajale neujednačene mladunce u leglu?

Kod porodičnog gajenja kunića obično se radi o poluintenzivnom sistemu, gde se kunići drže kavezno. Ponovno parenje, pripust ženki se vrši od 14. do 30. dana posle koćenja. Odbijanje mladih se vrši u starosti od 40 dana, a prodaja mladih se vrši kada navrše 70 dana starosti.

 

Izvršen je ogled sa 290 ženki novozelandske bele rase, koje su podeljene u dve grupe, u jednoj je vršeno ujednačavanje legala, a u drugoj ne, što je dovelo do naučnih rezultata. Mereno je: broj živo rođenih, broj mrtvo rođenih, broj živih po ženki sa 28 dana starosti, zatim broj odgajenih kunića kod odbijanja sa 40 dana starosti i broj odgajenih kunića sa 70 dana starosti, za prodaju. Takođe su mereni i težina legla kod svakog brojanja.

Korišćenjem naučnih, statističkih metoda (T-studentski test, Test Levena), došlo se do interesantnih rezultata. Prosečna težina legla sa 28 dana u prvoj grupi gde je vršeno ujednačavanje iznosila je 5,43 kg, dok kod kontrolne grupe kod koje nije vršeno ujednačavanje, 5,29 kg. Sa 40 dana u prvoj grupi prosečna težina legla je iznosila 7,16 kg, prosečna težina legla kontrolne grupe 7,06 kg.  Kao što se vidi razlika nije bila velika, niti statistički značajna - signifikantna.

Sa 70 dana starosti se došlo do neočekivanih rezultata. Prosečna težina legla grupe ženki kod kojih je vršeno ujednačavanje legla iznosila je 14,55 kg, dok je težina legla kontrolne grupe ženki iznosila 15,09 kg - razlika je statistički značajna i to u korist kontrolne grupe! Razlika iznosi 540 g u korist kontrolne grupe!

Kod svih ostalih merenih vrednosti razlika između grupa nije bila statistički značajna.

 

Zaključak

Dobijeni rezultati ukazuju da kod porodičnog gajenja kunića poluintenzivnim sistemom, ukoliko posedujemo dobre, kvalitetne ženke i ukoliko se kunići drže uredno i čisto, tehnika ujednačavanja legla po broju mladih po ženki nije neophodna mera, odnosno kontraproduktivna je, obzirom da se nešto gubi u težini legla sa 70 dana starosti mladih.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta