Tovni golubovi - posao za svakog
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Golubarstvo kao hobi ili kao biznis, svakako povećava kvalitet života golubara, bilo da ga duhovno oplemenjuje, rasterećuje ili mu donosi željeni profit. Golubarstvom mogu da se bave osobe oba pola, bez obzira na starost. Raznolikost rasa pruža praktično neograničene mogućnosti izbora.

 

Golubarstvo kao posao, kao dopunska delatnost ili kao isključiva samostalna delatnost može da pruži dovoljno zarade.

Prednosti su višestruke:

1) Adaptacija već postojećih nusprostorija, šupa, staja, tavanskih prostora, što ne zahteva skupa ulaganja.

2) Golubovi sami othrane golupčiće do klanične težine za svega 28-30 dana (1 golupče u proseku je teško 750 g).

3) U jednoj kalendarskoj godini jedan par golubova može da dâ 18 do 20 golupčića za klanje.

4) Izražena ranostasnost - golubovi izleženi u proleće, ulaze u priplod u jesen iste godine, odnosno sa 6 do 8 meseci starosti.

5) Ishrana se može organizovati zrnastom hranom obzirom da su golubovi granivori (oni koji jedu zrnevlje) što u mnogome olakšava posao, a i štedi se u energiji (nema mlevenja zrna).

6) Nema teškog fizičkog rada, a sam rad iznosi par sati dnevno (hranjenje, napajanje, pregled golubova, čišćenje).

7) Golubarstvom mogu da se bave deca, starije osobe, lako hendikepirane osobe, muškarci i žene.

8) Rad se odvija kod kuće, te su ogromne uštede odlaska i vraćanja sa posla (uz sve što to obuhvata - gorivo, automobil ili autobuska karta, odeća, obuća, obroci, vreme provedeno na putu itd.).

9) Golubar sâm organizuje svoje vreme, te radi u toku dana kada mu to najviše odgovara.

10) Proizvodi se dijetalno i lekovito golubije meso vrhunskog kvaliteta, koje je traženo od strane bolnica i visokonaplativo na tržištu.

11) Naučno je dokazano da je golubarstvo delatnost koja umiruje, smiruje, pa se u SAD koristi držanje golubova i u terapijske svrhe, kod bolesnika sa psihičkim problemima.

12) Golubarstvo kao edukativna mera: uči decu da nešto korisno rade; uči ih da stiču odgovornost; uči ih da stiču radne navike; uči ih odnosu prema pticama - golubovima; daje saznanja o životinjama, prirodi, životu uopšte. Golubari često napominju - golubarstvo oplemenjuje dušu.

 

Prednosti gajenja golubova su zaista višestruke.

Da bismo mogli da započnemo ovu proizvodnju kao dopunsku delatnost preporučujemo držanje bar 200 pari golubova. Čak, iako  imate samo 10 pari golubova, iznenadićete se koliko ćete imati golubijeg mesa za potrebe sopstvene porodice.

Za jedan par tovnih golubova vam je potrebno 0,45 m2 zatvorenog prostora - golubarnika i 0,45 m2 žičanog ispusta - volijera, što ukupno čini površinu od 0,90 m2 po paru golubova. Grubo računajući, za jedan par golubova treba obezbediti oko 1 m3 ukupnog prostora.

Za gajenje preporučujemo vam tovne rase ili rasne hibride kod kojih je selekcija išla u pravcu plodnosti, prirasta i kvaliteta mesa.

 

Privredni golubovi

U privredne golubove ili tovne rase spadaju džinovske rase golubova i golubovi kokošari.

a) Od džinovskih rasa golubova spomenućemo: rimskog goluba, koburškog ševastog, goluba štrasera, poljskog luks goluba, nemačkog izložbenog goluba, mađarskog domaćeg goluba, američkog džinovskog pismonošu, francuskog monden goluba, američkog teksan goluba i italijanskog sotobanka goluba.

b) Od rasa golubova kokošara spomenućemo: američkog kraljevskog goluba kinga, kokošasto-šarenog goluba, florentinskog goluba, malteškog goluba, francuskog karno goluba i mađarskog pilićastog goluba - čirke.

Zajedničko za sve privredne, tovne rase golubova je da selekcija ide u pravcu uzgoja mirnih, plodnih, ranozrelih i mesnatih golubova.

 

Troškovi podizanja farme - isplativost i zarada

 

Kod podizanja farmi golubova i životinja uopšte, postoje određeni načini proizvodnje:

- konvencionalna, industrijska proizvodnja;

- nekonvencionalna, ekološka, biološka, „zelena” proizvodnja.

 

Zatim, postoje proizvodnje prema obimu, stepenu organizacije i nameni:

A) DOPUNSKA DELATNOST (30 do 200 pari golubova)

B) KOOPERATIVNA, UDRUŽENA DELATNOST (200 do 400 pari golubova)

V) SAMOSTALNA DELATNOST (najmanje 400 pari golubova)

G) IZVOZNI PROGRAM (najmanje 2.000 pari golubova)

 

Za početno formiranje farme od 200 pari golubova treba uložiti oko 3.340,00 €, ukoliko sve kupujemo i ukoliko pravimo nov golubarnik. Troškovi mogu biti značajno smanjeni ukoliko adaptiramo postojeće tavane, šupe, staje, nusprostorije, ukoliko sami pravimo fahove, kaveze za leženje, ukoliko sami pravimo gipsana gnezda, hranilice. U toku gajenja troškovi se smanjuju ukoliko sâm golubar sa porodicom radi na sopstvenoj farmi, ukoliko sam pravi mešavinu zrnaste hrane, ukoliko deo hrane proizvodi na svojoj njivi. Normalno, golubar može da počne i sa manjim brojem golubova u reprodukciji, pa postepeno da povećava broj.

 

Za proizvodnju 1 kg živih golupčića, utrošak hrane je sa 5 kg pao na svega 2,5-2,3 kg hrane za kg prirasta.

Od jednog para golubova dobijamo godišnje 8 do 16 golupčića, a u odličnim uslovima i do 22 golupčeta. Ukoliko 200 pari daje oko 320 golupčića po turnusu, tada godišnja proizvodnja iznosi oko 2.240 golupčića, 1.680 kg živih golupčića za klanje ili oko 1.226 kg golubijeg mesa.

 

Prema sadašnjoj otkupnoj ceni u EU:

- živi golupčići se otkupljuju po 5,00-6,00 € /kg franko farma

- golubije meso se otkupljuje po ceni od 7,00-9,00 € /kg.

Ukoliko prodamo žive golupčiće po ceni od 3,00 € za 1 kg, tada dobijamo 5.040,00 €, a zarada iznosi oko 2.520,00 €, odnosno oko 210,00 € mesečno.

 

Za podizanje farme golubova predlažu se linije rasnih hibrida stvorene prvenstveno od TEKSAN golubova:

- SUPER NOVA KALEDONIJA

- KALIFORNIJSKI DVOPRSI

- HABELOVI AUTOSEKS

Jedan par mladih golubova navedenih rasnih hibrida, iz uvoza, staje oko 40,00 evra, sa uračunatim troškovima transporta i osiguranja.

 

Razmislite!!!

Golubarstvo je interesantna, zanimljiva, umirujuća, profitabilna delatnost, koju možete započeti na selu, prigradskom naselju, pa čak i u gradu.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta