Proizvodnja „bejbi-bif” (”baby-beef”) mesa
Đorđo Dušanović Pasello, dipl.inž.

 

Proizvodnja mesa nazvana „bejbi-bif” dostigla je vrhunac šezdesetih godina prošlog veka, kada su se proizvodila laka junad, hranjena visokim dozama koncentrovane hrane, pogotovo u godinama kada su se jeftino proizvodile žitarice i kada su se telad nabavljala pod povoljnim uslovima. Proizvodnja „bejbi-bif”-a može biti interesantna za naše stočare, jer meso ovako hranjene junadi postiže dobre cene na tržištima EU.

 

Izbor životinja i načina držanja

Za proizvodnju „bejbi-bif”-a koriste se uglavnom muška telad holštajn-frizijske rase i simentalske rase (kako u čistoj rasi tako i proizvodi ukrštanja ovih rasa sa izrazito tovnim rasama: limuzin, šarole, blond d akviten). Još je bolje ako koristimo telad tovnih rasa u čistoj krvi. Kvalitetna, dobro odbijena telad, dobrih dubina i širina, povoljne konformacije i ostvarene najmanje telesne težine od 110 do 120 kg mogu ući u sistem ishrane i držanja radi proizvodnje posebnog mesa „bejbi-bif”. Idealno je započeti proizvodnju sa dobro formiranim teladima težine oko 130-150 kg, dobrog zdravstvenog stanja, koji su već u stanju da perfektno preživaju hranu.

Telad se za ovu proizvodnju drže najčešće u grupama, u boksovima, na rešetkastom podu. Broj grla u grupi može biti preko 10-12 grla, ukoliko se obezbedi laka dostupnost hrani koju treba da konzumiraju po volji.

 

Ishrana

Režim ishrane predviđa upotrebu kompletne koncentrovane smeše koju je bolje peletirati i manje količine slame, sena, ili druge kabaste hrane koja obezbeđuje celulozu neophodnu za preživanje. Izuzetno je važno posvetiti pažnju prelasku sa uobičajene mešane ishrane koju su telad imala, na forsiranu ishranu koncentrovanom hranom koju predviđa proizvodnja „bejbi-bif”-a. Prelaskom na drugačiju ishranu menja se mikroflora buraga.

Po prispeću teladi, pristupa se procesu rehidratacije (davanjem anti-stresnih preparata u vodi za piće 2-3 dana uzastopce) i adaptacije novom režimu ishrane: početno se daje po grlu 3 kg koncentrovane hrane na dan, koja se podeli u više obroka i distribuira nekoliko puta na dan. Seno se daje teladima da ga uzimaju po volji. U sledećih 14 dana postepeno se postiže upravo obrnuto, da koncentrovanu hranu koriste po volji, a da im se količina kabaste hrane ograničava. U ovom periodu može doći do pojava meteorizma/naduna i acidoze i to kod teladi koja su pre dolaska na farmu dobijala minimalne količine koncentrata.

Osnovna hrana za telad se sastoji od smeše koja sadrži najmanje 12-13 % sirove celuloze u suvoj materiji, koju obezbeđuju sena i slame i ostala sušena, seckana ili mlevena kabasta hrana.

Veoma je važno da hrana (smeša) bude dobrog kvaliteta i stalno istog sastava komponenti, obzirom da predstavlja kompletan obrok. Smeša se može napraviti na samoj farmi, sa proizvedenim komponentama na sopstvenoj zemlji, što svakako pojeftinjuje hranu, a time samu proizvodnju.

Peletiranje ovakvih smeša stimuliše lučenje pljuvačke od strane životinja, a pljuvačka deluje kao tampon zaštita na pH u buragu; peletirana hrana je uniformnog sastava jer ne može doći do izdvajanja pojedinih komponenti; peletirana hrana se bolje i lakše čuva; utiče pozitivno na prirast i konverziju hrane.

Sistem ishrane se deli na dve faze: prva faza nazvana tov i druga nazvana finiširanje. Druga faza nastaje 2-3 meseca pre klanja, kada se lakim junadima daju smeše sa manje proteina i manje celuloze, a sa više energetskih hraniva, kako bi se pozitivno uticalo na kvalitet mesa i na završno formiranje poželjnog trupa. Izuzev početne faze prilagođavanja teladi, tokom celog tova, celog procesa proizvodnje „bejbi-bif”-a, hrana se daje da je životinje uzimaju po volji. Na taj način se eliminiše efekat dominacije, rivaliteta i svaka životinja može da konzumira količine koje im odgovaraju, kao i kada to same požele.

Kabasta hraniva sa dugim fibroznim vlaknima, celulozom (slama, seno) se daju preko koncentrovane hrane, u količini od 0,2-0,5 kg po grlu na dan, tako da predstavljaju manje od 5 % obroka.

 

Utrošak i dobit

Posle početnog perioda prilagođavanja, od 14 dana, telad normalno konzumiraju, jedu oko 4-5 kg koncentrata na dan. Zatim se konzumacija postepeno povećava na više od 8 kg dnevno po grlu. Uzimajući u obzir ceo ciklus - tov, srednja dnevna konzumacija po grlu iznosi 7,5 kg. Kada telad (ili kako ih zovu laka junad), premaše 300-350 kg telesne mase (2-3 meseca pre kraja tova), tada im se lagano menja sastav obroka ka energetskim hranivima, što utiče na smanjenje konzumacije i pojeftinjenje proizvodnje.

Srednji dnevni prirast tokom celog ciklusa tova iznosi 1.300 do 1.500 g. Konverzija hrane iznosi 5 kg za 1 kg prirasta. Završna težina varira između 350 i 400 kg žive vage, koju dostižu sa 5-6 meseci starosti.

Utrošak možemo shvatiti na primeru ishrane 1 teleta holštajn-frizijske rase u Italiji: početna prosečna težina = 114,7 kg; završna težina = 374,0 kg; prosečni dnevni prirast = 1.243 g; ukupni utrošak sena = 27,4 kg; ukupan utrošak smeše za tov = 269,1 kg; ukupan utrošak smeše za finiširanje = 915,3 kg.

Smeša za prvi period tova (od 115 do 250 kg), treba da sadrži 17 % sirovih proteina i 6 % sirove celuloze. Smeša za period finiširanja, treba da sadrži 16,5 % sirovih proteina i 7 % sirove celuloze.

 

- Primer smeše za tov (komponente u %): ječam 32,0; suva pulpa šećerne repe 27,0; sojina sačma (44 %) 17,5; pšenična sitno seckana - mlevena slama 20,5; dikalcijum fosfat 0,7; kalcijum karbonat 0,6; so 0,6; soda bikarbona 0,4; vitaminsko-mineralni integrator 0,7.

- Primer smeše za finiširanje (komponente u %): ječam 22,2; suva pulpa šećerne repe 29,0; sojina sačma (44 %) 11,8; pšenične mekinje 18,2; pšenična sitno seckana - mlevena slama 16,2; dikalcijum fosfat 0,3; kalcijum karbonat 1,0; so 0,4; soda bikarbona 0,3; vitaminsko-mineralni integrator 0,6.

 

Autor:

Đorđo Dušanović Pasello

- dipl.inž. poljoprivrede - stočarskog smera (Novi Sad, Srbija)

- dipl. doktor fakulteta nauka o gajenju životinja (Udine, Italija)

- specijalista veštačkog osemenjavanje koza (Poitiers, Francuska)

 

GAUS Agencija

Banatska 4 A

21000 Novi Sad, Srbija

Tel./Fax: +381 021 63 22 015

Mobil: +381 (0)64 684 62 64

Mobil: +381 (0)64 295 40 06

E-mail: pasello@EUnet.yu

VAŽNO: Rad sa strankama isključivo uz prethodnu najavu telefonom.

Radnim danima, od 9 do 12h i od 16 do 19h.

 

- konsalting i menadžment

- solarni sistemi za vazdušno grejanje

- solarni sistemi za grejanje vode

- solarni sistemi za proizvodnju električne energije

- solarne sušare

- solarna rasveta