Nacrt stonog inkubatora
električna kvočka

 

Ovaj inkubator jaja domaće živine izrađen je u kućnoj radinosti po nacrtu dipl.inž. Hermana Kladnika i zamenjuje 3-4 kvočke. Po tipu je jednoslojan, pogodan je za inkubiranje i pačijih i guščijih jaja. Ukoliko se pažljivije rukuje uređajem tada se može dugo godina upotrebljavati.

[Empirijski, desetogodišnji, prosek uspešnosti izvođenja piladi je oko 80% - jaja su kupovana od seljaka na pijacama u Podrinju, sa donjom granicom leženja ne nižom od 70%: ovo je ogroman uspeh imajući u vidu da su jaja nabavljana iz neproverenih izvora. (Posebna mu je vrednost što je odlično poslužio svojoj svrsi tokom oskudnih/gladnih devedesetih!)]

 

U praksi se pokazalo da zadovoljava sve prirodne uslove za inkubaciju:

Temperatura: Ugrađene svetiljke (sijalice) služe kao grejač koji je kontrolisan preciznim termostatom; temperatura u visini gornje ivice jajeta je 39-39,5°C i donje ivice 35-36°C (kontrolni termometar ne sme dodirivati ljusku jajeta!); u proseku se postiže optimalna temperatura inkubatora od 37,8°C (oko 38°C) - što odgovara naučno istraženim vrednostima koje se postižu u kokošijem gnezdu. Dobra je preporuka da ne štedite prilikom kupovine kvalitetnog termostata i termometra!!! [Umesto sijalicâ mogu se postaviti dva kompletna grejača iz kućne kvarcne peći (600 W svaki) a za kapacitet do 100 uloženih jaja dovoljan je jedan precizan termostat (ova verzija inkubatora se koristi deset godina u Malom Zvorniku, Serbia).]

Vlažnost vazduha: Voda isparava iz posude na dnu uređaja. Postiže zadovoljavajuću vlažnost.

Provetravanje: Omogućeno je zadovoljavajuće strujanje vazduha.

Okretanje i hlađenje jaja: Jednom dnevno otvoriti vrata inkubatora na dvadeset do trideset minuta (hlađenje) i prstima okrenuti jaja za 180° po uzdužnoj osi (jaja na polici leže horizontalno, u kanalićima između dve letvice). Jaja treba okretati bar dva puta dnevno!

 

Tabela 1.

Osnovni parametri inkubacije jaja različitih vrsta domaće živine

 

Vrsta

Latinsko ime

Inkubacija:

 dana

Temperatura:

°C

Napomene

Domaća kokoš

Gallus domesticus

20/21-23

37,8

 

Domaća ćurka

Meleagris gallopavo domestica

28-29

37,8

 

Domaća guska

Anser domesticus

29-31

37,7

 

Domaća patka

Anas boschas domestica

27,5/28-29

37,3

Mošusna:

33-35 dana

Biserka/morka

Numida meleagris

26/27-28

37,8

 

Japanska

siva prepelica

Coturnix coturnix japonica

15-17

37,8

 

 

Konstrukcija inkubatora

 

Osnovu uređaja čini kostur ili okvir od metalnih, ugaonih, tzv. L- profila (slika 1.,pozicija 16). Osim krajnjih ivicâ na koje se oslanjaju stranice sanduka tu je i nosač donjeg grejača, zatim prednji i stražnji nosači vodilicâ, vodilica posude za vodu, te vodilica police sa jajima. Bočne, zadnja i gornja stranica sanduka obložene su iznutra stiroporom (izolacione ploče). Na određenim mestima imaju izbušene rupe kroz koje struji vazduh unutar inkubatora, dok je cela donja stranica izbušena. Inkubator ima drvene nožice visoke 2-3 centimetra. Stranice mogu biti izrađene od lima ili drveta koje, prethodno, treba zaštiti od uticaja vlage.

 

Dimenzije inkubatora i detalja su približne, jer zavise od izabranog materijala (slika 2.).

Prednja stranica inkubatora zamenjena je vratima (sl.1.,poz.9) na koja je čvrsto spojena polica za jaja (sl.1.,poz.10). Kako se jaja ne bi pomicala i sudarala pri otvaranju i zatvaranju inkubatora, polica je podeljena uzdužnim letvicama sa razmakom od oko 50 mm. I dno police je izbušeno kako bi se jaja mogla pravilno vlažiti vodom koja isparava iz posude (sl.1.,poz.11). Ispod posude smeštene su tri sijalice donjeg grejača (sl.1.,poz.12). Gornji grejač ima četiri sijalice od kojih je jedna rezervna. Zaštitni lim (sl.1.,poz.7) na koji su pričvršćene sijalice gornjeg grejača štiti jaja od direktnog uticaja toplote. Sa donje strane zaštitnog lima nalazi se držač kapilare termostata (sl.2.). Na stražnji zid pričvršćena je mikrosklopka koja automatski uključuje grejače kod otvaranja vrata inkubatora. Na gornjoj površini nalaze se grupni prekidači, a sa strane kutija u koju je smešten termostat (sl.1.,poz.4 i 14). Sa donje strane police sa jajima učvršćeni su osigurači koji sprečavaju prevrtanje dok je otvorena jer drže vodilicu police.

 

Električni vodovi inkubatora

 

Iako je konstrukcija vrlo jednostavna, inkubator ima osetljivu tačku - električnu shemu (slika 3.). Izrađujete li sanduk od metala jasno je da priključnu instalaciju treba uzemljiti. Masa inkubatora spojena je na uzemljenje.

Sklopkom 1 (Sk1) stavlja se inkubator pod napon električne mreže, a istodobno se pali zelena signalna svetiljka (Ss1)-(napon!).

Sklopka 3 (Sk3) je u gornjem položaju (grejanje-automatika) pa se oba grejača pale okretanjem regulatora termostata. Čim termostat uključi grejače pali se crvena signalna svetiljka (Ss2)-(grejanje!).

Sklopka 2 (Sk2)-(gornji grejač-rezerva) koja uključuje rezervnu sijalicu gornjeg grejača isključena je (rezervnu sijalicu uključujemo sklopkom 2 kad pregori jedna od tri sijalice gornjeg grejača i u trenutku otvaranja vrata inkubatora).

Pre otvaranja vrata sklopka 3 postavlja se u donji položaj (donji grejač-direktno), a uključuje se sklopka 2. Izvlačenjem vrata uključuje se mikrosklopka pa su sve sijalice uključene, što je svojevrsno osiguranje da se jaja prenaglo ne hlade. Kad zatvorite vrata sklopke 2 i 3 vraćaju se u stari položaj.

Delove za izradu električnih sklopova možete skinuti sa starih kućnih aparata: priključne (trožilni PP/J ili GG/J, 3x1,5 mm2) i ostale vodove, mikrosklopku, grupni prekidač i signalne svetiljke npr. sa stare mašine za pranje rublja (grupni prekidač možete napraviti i od 4 zasebna prekidača predviđena za ugrađivanje u aparate, npr. manji prekidači za svetlo). Termostat za regulaciju temperature možete skinuti sa desetlitarskog bojlera, a možete uzeti i klasičan bimetalni termostat. Grla za sijalice su tipa MIGNON (E14), a sijalice su duguljastog/svećastog oblika kako bi zauzele manje mesta. Od mernih uređaja treba vam termometar i higrometar (za merenje vlažnosti vazduha). Najprikladniji su ugaoni uređaji sa skalom na spoljnoj površini inkubatora, a merni deo mora biti u visini gornje ivice jaja. Termometar bi trebao imati skalu od 0 do 50°C, a higrometar od 0 do 100 procenata vlage.

 

Podešavanje inkubatora - baždarenje

 

U jednoslojnom inkubatoru temperatura se kreće od 38°-39°C. Najpre ustanovite koja je temperaturna razlika u stepenima između uključivanja i isključivanja termostata. Kod bimetalnih i kapilarnih termostata razlika je od 2 do 3°C. Termostat treba podesiti tako da isključuje na 39 do 39,5°C, pa se postiže temperatura u inkubatoru od 38 do 38,5°C.

Vlaženje vazduha u inkubatoru postiže se isparavanjem vode iz posude koja je smeštena ispod jaja. U posudu nalijte toplu vodu (temperatura oko 40°C). Veća količina vode daje manju, a manja veću vlažnost. Tačnu količinu vode treba odrediti posmatranjem tokom 12 sati rada inkubatora.

Za osamsatni rad inkubatora tokom noći u prvom periodu inkubiranja (vlažnost 60 do 70 posto) potreban je litar vode dok je krajem leženja (vlažnost 80 do 90 posto) dovoljno oko osam decilitara (0,8 litara).

Vlažnost vazduha reguliše se i toplotom vode. Kod više temperature vode isparavanje je jače te raste vlažnost i obrnuto.

Pred kraj inkubacije treba pojačati snagu donjeg grejača - sijalicu od 40 W zamenite snažnijom od 60 W. Temperaturu i relativnu vlažnost podešavajte istovremeno, kad je posuda puna vode.

Za pravilan rad važan je i smeštaj uređaja. Prostorija mora biti ugrejana na 20 do 22°C. Ako je temperatura vazduha ispod 15°C u inkubatoru će biti prehladno. Prostoriju treba povremeno provetravati, a vlažnost mora biti barem 60 procenata.

Inkubator se mora isprobavati bar 48 sati pre ulaganja jaja.

 

Izvor nacrta:

Sam, #2, vol.XVII,Vjesnik,Zagreb,1992.

 

Udžbenička literatura:

Petrović,V.: Živinarstvo,Naučna knjiga,Beograd,1988.

Mitrović,S.: Vrste, rase i hibridi živine,Univerzitet u Beogradu,Beograd,1996.

 

Koristan link:

Samogradnja inkubatora