Normativi u ishrani kunića
Dušan N. Kovačević, dipl.inž.

 

U kratak priručnik sabrao sam konkretne preporuke za ishranu kunića po vrstama hraniva i uzrasnim kategorijama. Korisno može poslužiti ljubiteljima i osobama sa većim ambicijama da samostalno naprave jednostavnije i složenije smeše hrane.

 

Kunić (Oryctolagus cuniculus) je biljojed sa jednokomornim želucem i relativno dugim crevnim traktom. Želudac poseduje i slepo proširenje, bez žlezda, u kojem se hrana vari uticajem enzima pljuvačke i mlečno-kiselinskih bakterija. U dobro razvijenom slepom crevu celuloza se vari mikrobiološkom fermentacijom. U ranim jutarnjim satima kunić jede meki izmet obogaćen vitaminima i kvalitetnim proteinima mikroflore (koprofagija, pseudoruminacija). Ove fiziološke osobenosti varenja uz veliku plodnost, dobar rast, povoljnu konverziju jeftine hrane i odličan kvalitet mesa čine da se može efikasno gajiti od domaćinstva do industrijskih uslova. Uz ispravno primenjene zootehničke mere ishrana postaje dominantan činilac uspeha odgajivanja. Međutim, u praksi, često se pojednostavljuje ishrana do te mere da ograničava biološki kapacitet životinje i ugrožava zdravlje.

 

Izbor hraniva

 

Zelena hraniva

Od ranog proleća do kasne jeseni, ovo je osnovna hrana. U sistemu zelenog konvejera koriste se: livadarka, livadski vijuk, pirevina, timotijeva trava, engleski ljulj i druge slatke trave; zeleni kukuruz, ječam, ovas, raž i pšenica; lucerka, crvena i bela detelina, grahorica, zvezdan, stočni grašak i soja; uljana repica, stočni kelj, kupus, glave i lišće šećerne repe; nadzemni delovi krompira, ljuske graška, boranije i pasulja; kopriva maslačak i štir.

Dnevne količine hraniva: odrasli kunići – zelena hrana 1 do 1,5 kg; kupus do 0,5 kg; otpaci povrtarstva do 0,25 kg; podmladak – prvi mesec do 50 grama a u četvrtom i petom do 800 grama zelene hrane.

Napomena: izvesna hraniva mogu izazvati nadun i treba oprezno prelaziti sa zimske na letnju ishranu.

 

Suva, kabasta hraniva

U zimskom periodu osnovna hrana je kvalitetno seno trava i leguminoza.

Dnevne količine sena (grama): odrasli kunići – 200 do 350; bremenite ženke - do 250; ženke u laktaciji – do 350; podmladak – prvi mesec 15 i do 200 u četvrtom i petom.

 

Silaža

Koristi se tokom zime i ranog proleća silaža žita (kukuruz, ovas i raž), leptirnjača (lucerka, stočni grašak i grahorica) te kombinovane silaže žitarica i leguminoza. Dobra je silaža lucerke i kuvanog krompira ili sledeća mešavina (u %): zaparen krompir 30, stočna repa 20, mrkva sa lišćem 10 i zelena lucerka i kukuruz u voštanom zrenju 40.

Dnevne količine silaže (grama): odrasla grla u mirovanju – 300 do 400; bremenite ženke – 200 do 300; ženke u laktaciji – 300 do 400; tovna grla – 300 do 600 (zavisi od rase, starosti i telesne mase)

 

Sočna, korenasta i krtolasta hraniva

Posebno se koriste u zimskom periodu: krompir, stočna repa, šećerna repa, mrkva, čičoka i bundeva. Hraniva je potrebno sirova izgnječiti ili usitniti na komade veličine 3-4 cm. Krompir treba kuvati (neutralizacija alkaloida solanina iz ljuske).

Dnevne količine hraniva (grama): podmladak od 1. do 3. meseca – 50 do 150; odrasla grla u mirovanju – 300 do 400; bremenite ženke – 300 do 350; ženke u laktaciji – 350 do 450; tovna grla – 250 do 350.

 

Zrnasta hraniva

Grlima se daju gnječena ili samlevena. Zrno leptirnjača je potrebno kuvati ili pržiti (neutralizacija antinutritivnih faktora). Koriste se: žita - kukuruz, pšenica, ovas, ječam, raž; leguminoze – grašak, grahorica i soja; uljarice – seme bundeve i suncokreta.

Dnevne količine hraniva (grama): žita – odrasla grla, 80 do 150; pomladak – 30 do 90; leguminoze – odrasla grla, 50 do 100; podmladak, 10 do 50; uljarice – odrasla grla, 10 do 30; podmladak, 5 do 15.

 

Sporedni industrijski proizvodi

Najčešće se koriste u smešama koncentrata: pšenične mekinje, uljane sačme i pogače soje, suncokreta, bundevinog semena i kikirikija. Pogače treba sitno izmrviti.

Dnevne količine hraniva (grama): pšenične mekinje – odrasla grla, bremenite i laktirajuće ženke, 50 do 100; podmladak, 15 do 20; sačme i pogače – odrasla grla, bremenite i laktirajuće ženke, 20 do 60; podmladak, 5 do 30.

 

Animalna hraniva

Koriste se: mleko u prahu, mesno i mesno-koštano brašno, krvno i riblje brašno.

Dnevne količine hraniva (grama): bremenite i laktirajuće ženke, muški priplodnjaci – mleko u prahu, 40 do 80; riblje ili mesno brašno, 10 do 20; podmladak, zavisno od uzrasta – mleko u prahu, 15 do 30; riblje ili mesno brašno, 5 do 15.

 

Mineralna hraniva

Koriste se: natrijum hlorid (kuhinjska so), stočna kreda, koštano brašno i dikalcijum fosfat.

Dnevne količine hraniva (grama): natrijum hlorid – odrasla grla, 1 do 1,5; podmladak, 0,5; koštano brašno – odrasla grla, 1 do 2; podmladak, 0,5 do 1.

 

Obroci za ishranu starosnih i fizioloških kategorija kunića

 

Mužjaci i ženke u periodu mirovanja (telesna masa 4 kg)

Zimski period (grama) - livadsko seno 150; silaža lucerke 100; stočna repa 150; ovas (zrno) 20; pšenične mekinje 15; so 0,6; koštano brašno 1.

Letnji period (grama) – zelena lucerka 500; kuvani krompir 80; ovas u zrnu 20; pšenične mekinje 15; so 0,6; koštano brašno 1.

Koncentrovana smeša (%): kukuruz 25; ovas 20; pšenične mekinje 15; sojina sačma 10; brašno lucerke 27; stočna kreda 1,3; dikalcijum fosfat 0,5; so 0,2; vitaminsko-mineralni premiks 1.

 

Ishrana pred parenje i u vreme parenja (telesna masa 4 kg)

Zimski period (grama): seno lucerke 150; mrkva 250; ječam (zrno) 35; pšenične mekinje 15; sojina sačma 15; so 0,7; koštano brašno 1.

Letnji period (grama): livadske trave 700; ječam 10; sojina sačma 10; so 0,7; koštano brašno 1.

 

Ishrana bremenitih ženki (telesna masa 4 kg)

Zimski period (grama): seno lucerke 200; mrkva 200; ovas 30; kukuruz 15; brašno lucerke 20; suncokretova sačma 20; so 1,4; koštano brašno 2.

Letnji period (grama): zelene leguminoze 800; kukuruz 30; suncokretova sačma 20; so 1,4; koštano brašno 2.

Koncentrovana smeša (%): kukuruz 19; ovas 15; grašak 12; pšenične mekinje 12; sojina sačma 12; mesno brašno 2; brašno lucerke 25; stočna kreda 1,3; dikalcijum fosfat 0,5; so 0,2; vitaminsko-mineralni premiks 1.

 

Ishrana dojnih ženki (telesna masa 4 kg)

Prva polovina laktacije

Zimski period (grama): seno lucerke 300; silaža lucerke 350; mrkva 100; ovas 30; kukuruz 20; mekinje 10; sačma soje 20; riblje brašno 5; so 1,4; koštano brašno 2.

Letnji period (grama): livadske trave 900; stočna repa 300; mrkva 100; ovas 30; mekinje 10; sojina sačma 20; mesno brašno 5; koštano brašno 2; so 1,4.

 

Druga polovina laktacije

Zimski period (grama): seno lucerke 350; stočna repa 300; mrkva 150; ovas 40; kukuruz 30; brašno lucerke 80; sojina sačma 25; riblje brašno 10; koštano brašno 2; so 1,5.

Letnji period (grama): zelena lucerka 1000; kuvani krompir 350; mrkva 100; kukuruz 40; mekinje 20; pogača suncokreta 30; mesno brašno 10; koštano brašno 2; so 1,5.

 

Koncentrovana smeša (%): kukuruz 20; ječam 13; pšenica 10; mekinje 10; brašno lucerke 20; sojina sačma 13; suncokretova sačma 7; riblje brašno 4; stočna kreda 1,3; dikalcijum fosfat 0,5; so 0,2; vitaminsko-mineralni premiks 1.

 

Ishrana priplodnog i tovnog podmlatka

 

Priplodni podmladak, zimski period (2 i 4 kg telesne mase, respektivno, grama): seno lucerke 0/150; livadsko seno 60/0; silaža 0/80; ovas 10/20; kukuruz 0/15; grašak 15/20; pšenične mekinje 10/20; sojina sačma 15/20; mesno brašno 10/15; mrkva 100/250; krompir 100/150; so 0,5/1,4; koštano brašno 2/2.

Priplodni podmladak, letnji period (2 i 4 kg telesne mase, respektivno, grama): zelene leguminoze 300/500; koncentrat 60/90; so 0,5/1,4; koštano brašno 2/2.

 

Tovni podmladak, zimski period (1-2, 2-3, 3-4, 4-5 kg telesne mase, respektivno, grama): seno lucerke 0/0/160/200; livadsko seno 80/130/0/0; silaža 0/0/100/140; ovas 10/15/20/25; kukuruz 0/10/25/35; grašak 15/15/0/0; pšenične mekinje 15/20/25/35; sojina sačma 15/15/20/20; mesno brašno 10/10/15/15; mrkva 100/100/100/100; krompir 50/150/150/250; so 0,5/0,7/1,0/1,4; koštano brašno 2/2/2/2.

Tovni podmladak, letnji period (1-2, 2-3, 3-4, 4-5 kg telesne mase, respektivno, grama): zelene leguminoze 300/500/700/900; koncentrat 60/70/80/90; so 0,5/0,7/1,0/1,4; koštano brašno 2/2/2/2.

 

Brojlerski tov kunića (od rođenja do 2,5 ili 3,5 meseci)

Smeše se daju po volji u peletiranom obliku uz dovoljno vode za piće.

Primer n° 1 i n° 2, respektivno, (%): kukuruz 30/26; ječam 5/10; pšenica 8/8; pšenične mekinje 10/8; repin rezanac 5/5; brašno lucerke 50/20; sojina sačma 12/10; suncokretova sačma 3/0; riblje brašno 4/0; mleko u prahu 0/10; stočna kreda 1,3/1,3; dikalcijum fosfat 0,5/0,5; so 0,2/0,2; vitaminsko-mineralni premiks 1/1.

 

Potrebe kunića za vodom

U principu, minimalna potreba je 70 ml po kilogramu telesne mase.

Pregled dnevnih potreba - doba života/zimi/leti (ml): odrasla grla 500/600; osmonedeljno mladunče 200/400; bremenite ženke 700/1000; ženka sa četvoronedeljnim mladuncima 300/400.