Jabukovo sirće u ishrani goveda
Dušan N. Kovačević, dipl.inž.

 

Primena jabukovog sirćeta u prevenciji i lečenju bolesti kod goveda kod nas je manje proučavano i, takoreći, nepoznato. Donosim sažet pregled proučavanja njegove upotrebe i postignute rezultate.

Proučavanja su vršena u Americi nekoliko decenija.

Predložene količine sirćeta za tretman, kao i dužina trajanja primene, određuju se približno slično kod posmatranja velikog broja grla. Pojedinačna odstupanja su moguća i odgajivač to treba da uzme u obzir.

Sigurnost ovog tretmana povećana je i dvema olakšavajućim činjenicama:

- domaće jabukovo sirće je sigurno neotrovno i

- grlo će odbiti ponuđenu hranu ukoliko mu sirće ne treba ili je predozirana količina.

 

Rezultati primene i recepti

 

1) U stadu od 54 krave, 23 grla nije ostajalo steono preko godinu dana.

Od 1.novembra do kraja februara, davano im je, uz hranu, po 50 grama jabukovog sirćeta, dva puta dnevno. Isto je rađeno i sa bikom.

U tom periodu, sva grla su ostala steona, te otelila zdravu i naprednu telad.

 

2) Tokom steonosti, kravi treba davati, uz dva dnevna obroka, po 60 grama sirćeta do teljenja.

Poslednja tri meseca steonosti, tri puta nedeljno, grlu treba davati u gore navedenoj količini sirćeta, tri kapi posebnog rastvora joda (rastvoriti 5% elementarnog joda u 1% rastvoru kalijum jodida). Poslednjih petnaest dana pred teljenje, grlima davati ovu mešavinu dva puta dnevno uz ostalu hranu.

 

3) Jednom prilikom, na pašnjak je prosuta voda od pranja bureta u kome je bilo jabukovo sirće. Krave su jele ne samo travu već i zemlju natopljenu ovim rastvorom. Skoro da su se pri tome i potukle.

 

4) Za 14 meseci posmatranja stada od 45 krava veterinar je pozvan svega dva puta.

 

5) Kod slabosti kostiju i nogu, kravama treba davati 100 grama sirćeta dnevno.

U takvim uslovima, krava koja je davala svega 5 litara mleka dnevno, posle tretmana davala je 15 litara.

 

6) Jabukovo sirće, u predloženim količinama, treba davati i kod preteranog lučenja sluzi iz gubice i protiv kašljanja.

 

7) Ukoliko goveda češće dobijaju 100 grama jabukovog sirćeta sa tri kapi Lugolovog rastvora, biće zaštićenija od vašiju, stočnih muva, abortusa i stočnih parazita (npr. iz roda Hypoderma - štrkalj).

Kod pobačaja, dobra doza je 50 grama sirćeta i tri kapi Lugolovog rastvora uz svaki obrok.

 

8) Primećeno je da krave instinktivno traže hranu u koju je dodato jabukovo sirće.

 

9) Kratak pregled problema u govedarstvu koje jabukovo sirće može da spreči:

akutni i hronični mastitis, jalovost, bruceloza, slaba potentnost bikova, slab apetit grla, dugo i teško teljenje, zapaljenja zglobova, podložnost nazebima, gripozna stanja, paraliza grla zbog mlečne groznice, neujednačena veličina teladi u stadu, slabost teladi, manje izražene rasne karakteristike podmatka...

 

Povećanje količine mleka ide, u ovim proučavanjima, od 2000-2500 kg u laktaciji.

Bakteriološka ispravnost nepasterizovanog i pasterizovanog mleka ovako tretiranih goveda je izražena, te poželjna pri otkupu i preradi ove sirovine.

 

Izvor:

Džervis,D.K.: Tajne zelenih riznica prirode, I.P. Ginko, Beograd, 1990.

 

* * *

 

Ovim sumarnim člankom želeo sam ukazati naprednim stočarima da mogu iskoristiti i druge vidove zaštite svojih goveda osim uobičajenih.

 

Kako napraviti dobro jabukovo sirće

U veću posudu sipati prethodno oprane, očišćene i samlevene ili izgnječene divlje jabuke ili zrele jabuke neke domaće sorte.

Na jedan kilogram voća sipati dva litra vode i četvrt litra domaće rakije (možete sipati umesto rakije i četvrt litra jabukovog sirćeta, ali tada vrenje traje nešto duže).

Posudu držati na toplijem mestu, uz povremeno mešanje čistim drvenim štapićem.

Posle oko tri ili četiri nedelje tečnost ocediti i procediti kroz gušće platno. Razliti u odgovarajuću čistu ambalažu.

Ovako spravljeno jabukovo sirće pogodno je kako za ishranu ljudi i stoke, tako i za druge vidove upotrebe (npr. u kozmetici).

Bliže informacije o primeni jabukovog sirćeta u kozmetici, ishrani i lečenju ljudi možete dobiti u autorizovanoj brošuri:

Kratka priča o jabukovom sirćetu (Word doc. - 200 KB)

 

Dodatno štivo:

Jabukovo sirće u stočarstvu - mađarski eksperimenti